Muối Bột

    Sản phẩm được qua hệ thống sấy tầng sôi, sàng lọc, hạt muối mịn

    Công dụng: Dùng trong chế biến thực phẩm

    Danh mục: