Muối hạt

    Muối hạt: Sản phẩm được kết tinh từ nước biển

    Công Dụng:
    Trong thực phẩm : dùng trong sản xuất nước mắm, nước tương
    Trong công nghiệp : dùng để xử lý nước, thuộc da

    Danh mục: