Muối xay

    Muối xay: sản phẩm được qua hệ thống lọc rửa nghiền

    Công dụng: dùng để rửa rau, củ, quả

    Danh mục: