Muối hạt Trung Quốc NaCl

– Công Thức: NaCl
– Qui cách: 50kg/bao
– Xuất xứ: Trung QuốcĐộ ẩm: ≤  0,03 %Hàm lượng NaCl: ≥ 99 %

Hàm lượng SO4: ≤ 1,2%

Hàm lượng Mg: ≤ 0,6%

Hàm lượng Ca : ≤ 0,4%

Tạp chất : ≤ 0,05%

Kích cỡ hạt : 0,2 – 0,9 mm

Danh mục: