Muối Sấy Thái Lan

Công dụng: Dùng trong chế biến thực phẩm, thủy sản

Danh mục: